Határtalanul

Erdély múltja és jelene a makói SZIGNUM hetedikeseinek szemével

HAT-18-01-0433

A tanulmányi kirándulás rövid bemutatása

Az első napon Nagyszalontán Arany Jánossal kapcsolatos helyeket, relikviákat tekintünk meg. A második napon Kolozsváron Mátyás király szülőházát és szobrát meg a Szent Mihály templomot keressük fel. A harmadik nap túrázunk és megtekintjük a kolozsvári állatkertet és botanikus kertet. A negyedik nap Déván a Szent Ferenc Gyermekotthon lakóit ajándékozzuk meg, illetve közös programot szervezünk velük. Végül felmegyünk a várba is.

Tematikus útvonal témája:

Arany János és Mátyás király életrajzi vonatkozású helyszíneinek és relikviáinak megismerése.

Előkészítő foglalkozás tervezett tematikája:

- a Magyarország  határain  túl  élő  magyarság  létszáma,  az  államhatáron  kívüli elhelyezkedés történelmi okai;

- a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;

- a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele;

- a tanulmányi kirándulás részletes programja;

- Arany és Mátyás életrajza;

- a dévai árvaház bemutatása, az ott élőkkel való kommunikáció jellegzetességei

- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai.

Értékelő óra tervezett tematikája:

- a meglátogatott ország, illetve  település  magyarságáról  a  látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése; 

- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;

- herbárium készítése a tanulmányi kirándulás alatt gyűjtött növényekből;

- fotóalbum/prezentáció készítése;

- tájnyelvi gyűjtések összegzése;

- az utazás programjának értékelése.

Kötelező kommunikáció leírása, kommunikációs csatornák megnevezésével (pl. honlap, helyi újság):

Képes élménybeszámoló az iskola honlapján, mely a címlapról közvetlen linkkel (a Határtalanul! program bannere) nyitható meg (www.szignum.hu).

Képes élménybeszámoló a SZIGNUM iskolaújságában.

Fakultatív programok bemutatása:

Adományok gyűjtése a dévai gyermekotthon lakóinak, versek tanulása, kiselőadások készítése (előkészítő szakasz).

Bemutató előadás szervezése (értékelő szakasz).

 Sajtóközlemény a regionális hirdetőújságban (kommunikáció)

Beszámoló riport a helyi TV számára (kommunikáció).

Amennyiben tervez hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet, a vonatkozó csoport/ szervezet/ iskola/ intézmény megnevezése

Dévai Szent Ferenc Gyermekotthon

Arany Emlékévhez köthető programelem kiválasztása:

Arany relikviák megtekintése Nagyszalontán

1. nap: Nagyszalonta1. nap: Nagyvárad3. nap: Kolozsvár

 

4. nap: Déva

Déva vára alatt