Erasmus+ erőszakmentes kommunikáción alapuló kortárs mediáció

Transform our Schools Climate across Europe by Peer Mediation Based on Nonviolent Communication

2017-1-HU01-KA219-036019_1

Az Erasmus+ Program részeként az Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek alprogram keretében megvalósuló, 2017-1-HU01-KA219-036019_1 szerződésszámú projektünk címe:
Transform our Schools' Climate across Europe by Peer Mediation Based on Nonviolent Communication ("Formáljuk át az európai iskolák légkörét az erőszakmentes kommunikáción alapuló kortárs mediáció révén").

A pályázat összesen 113 255 €-ból valósulhat meg, a makói SZIGNUM iskola koordinátor intézményként ebből 19 660 € támogatást kap.

Partner országok: Magyarország (Makó), Magyarország (Bak), Finnország (Jokirinne), Olaszország (Partinico), Portugália (Seixal), Törökország (Gaziantep)
A projekt időkeretei: 25 hónap (2017.10.01 - 2019.10.31.).

 

Főbb tartalmi elemei:

1. Projekt teamek felállítása, melyek az iskolák közötti és iskolán belüli szakmai és projektszervezési munkát irányítja 

2. A bevont tanárok számára közös felkészülés az EMK témakörében válogatott szakirodalom segítségével - a partnerek közötti folyamatos online konzultációval támogatva 

3. A tanulók bevonása szakkköri és osztályfőnöki órák keretében

4. A leendő kortárs mediátorok képzése

5. A kortárs mediátorok munkájának követése

6. A tapasztalatok megosztása online kommunikációs eszközök segítségével (eTwinning)

7. Szakmai tréningek és projektszervezési találkozók szervezése a partnerszervezetek részére

8. Disszemináció

9. Értékelés

 

Makón megvalósuló nemzetközi találkozók:

2017.11.27. 12.01. - Nemzetközi projekttalálkozó

2017 májusa - Nemzetközi tanulói találkozó

 

Makóiak részvétele külföldi a hazai és nemzetközi projekttalálkozókon:

2018. január - Nemzetközi tréning tanároknak Bakon 

2018 októbere - Nemzetközi tanulói találkozó Finnországban

2019 májusa - Nemzetközi tanulói találkozó Portugáliában

2019 októbere - Nemzetközi projekttalálkozó Törökországban

 

A projekt a következő EU és Magyarország által kitűzött fejlesztési prioritások megvalósításához kíván hozzájárulni:

1. Az érzelmi intelligencia és kapcsolati kompetencia előmozdítása a társadalmi beilleszkedés érdekében

2. A készségek és kompetenciák elsajátításának elősegítése

3. Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyás (ESL) és a hátrányos helyzet kezelésére

 

Kontextus:

Az erőszakmentes kommunikáció és a kortárs mediáció nemzetközileg elismert minden országban, mint hatékony konfliktuskezelési módszer. A projektben minden iskola tanulmányozza saját országának legjobb gyakorlatait és képzéseit ezen a téren. A partnerség iskolái együtt dolgozhatnak a legjobban megvalósítható gyakorlatok adaptálásán.

Az erőszakmentes kommunikáció és a kortárs mediáció megvalósítása külön erőfeszítést igényel az iskolák személyzetének minden tagjától.

A tanulók megtanulják kifejezni érzéseiket és szükségleteiket angolul az angol nyelvórák részeként vagy tanórán kívüli délutáni tevékenység keretében.

 

A projekt céljai:

- A nyertes-nyertes stratégián alapuló tanár-hallgató kapcsolat kialakítása

- A kapcsolat erősítésén alapuló kortárs mediáció módszerének tanítása

- Megtanulni a düh átalakítását a kritikai gondolatok azonosításával

- A gondolkodásnak fel kell ismernie az „igent a nem mögött"

- A megalázkodó vagy agresszív helyett a konfliktus megoldására irányuló asszertív megoldások keresése

- A partnerségi iskolák hálózatának kialakítása és az idegen nyelveken folytatott kommunikáció ösztönzése
- Európa sokszínűségének megtapasztalása a diákok és tanárok körében

- a különböző országok és kultúrák közötti párbeszéd

- az európai tudat fejlesztése

- a társadalmi rétegződés csökkentése

 

Van néhány olyan célkitűzésünk, amelyet csak az Európa-szerte működő partnerségi iskolák  hálózatának létrehozásával érhetünk el:

- ösztönözni kell a kommunikációt idegen nyelven;

- a diákok és tanárok tapasztalatai és ismeretei Európa sokszínűségéről;

- a különböző országok közötti kulturális párbeszéd előmozdítása;

 

Célcsoportok
A projekt elsődleges célcsoportja a partnerség iskoláinak tanulói. Az iskolánként 10-20 tanuló képzésben részesül, hogy képzett kortárs mediátor (közvetítő) legyen.

A projekt második célcsoportja a partnerségi iskolák személyzete. Ebben a projektben nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógusképzésre. Az érintett tanárok egymástól tanulnak a program során. Egy iskola (Bak, Magyarország) a közös munkatársak képzésének vezetője lesz. Ők 2014-ben elnyerték a Mentoriskola címet az erőszakmentes kommunikáció oktatása terén. A baki iskolában 20 órás képzési programot fejlesztettek ki. Az elmúlt hét évben az iskolájukban pedig az erőszakmentes kommunikáció elvein alapuló kortárs mediátor programot valósítottak meg. A partnerség nem egyszerűen elfogadja ezt a jó gyakorlatot, hanem saját körülményeihez és kultúrájához fogja igazítani.

A projekt harmadik célcsoportja a diákok szülei.

 

A projekt innovatív értéke:

Ez a projekt új, innovatív és kiegészíti a partnerségben résztvevő iskolák korábbi projektjeit. A koordinátor iskola a korábbi tapasztalatok alapján a következő három fejlesztési irányt határozta meg:

1. Az iskolai erőszak elleni küzdelem és a megelőzés érdekében az érzelmi / kapcsolati kompetencia fejlesztése.

2. A többfókuszú megközelítésből való áttérés egy adott módszer megszerzéséhez, mely által létrehoz egy "jó gyakorlatot".

3. Vegyen tevékenyen részt a nemzetközi - kulturális projektekben

 

Várható eredmények a projekt során és annak befejezésekor:

1. Egyéves előkészítő munkát követően a tanulók képesek lesznek közvetíteni valódi iskolai konfliktushelyzetekben.

2. Minden iskola (diákok, munkatársak, szülők) meg fogja ismerni az erőszakmentes kommunikáció elvén alapuló kortársi mediációt.

3. A "kortársi mediációs program" az iskolák összlétszámának legalább 10%-át szolgálja a 2018-2019-es tanévben

4. A projekt értékeléséről és eredményéről szóló közös záró jelentést az alapkutatás, a félidős értékelés és a projekt befejezésekor elvégzett felmérés alapján kell megfogalmazni.

5. A projekt végterméke egy rövidfilm lesz: a projekt rövid összefoglalása - képek, videofelvételek eseményekről, programokról, a munkacsoport tevékenységei, a projektek közötti kölcsönös közvetítési tapasztalatok a bevont személyekkel való interjúkat mindenki gyűjteni fogja a saját
iskolájában és végül összeszerkesztjük.

6. Az érintett diákok fejlesztik szókincsüket az érzelmekről, érzésekről, igényekről.

7. Fontos képesség, hogy minden résztvevő képes legyen kommunikálni idegen nyelven.