Kéttannyelvű oktatás

2011 óta intézményünkben kéttannyelvű rendszerben is tanítunk angolt.

Miben más, mint a tagozat?

A heti 5 angol órarendi órán túl további tantárgyakat tanulnak a gyerekek angol nyelven:

1-2. osztályban: ének-technika-rajz

3-4. osztályban: környezetismeret-technika-rajz

5-6. osztályban: történelem-rajz-célnyelvi civilizáció

7-8. osztályban: fizika-matematika-célnyelvi civilizáció

Eredményesség

Kutatásokkal igazolt adatok bizonyítják a rendszer eredményességét. 8. osztály végére minden diákunk eléri a B1 (alapfok) szintet, amely stabil alapot nyújt a középiskolai években egy magasabb fokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

Lektor

Intézményünkben angol anyanyelvű tanár segíti az idegennyelv tanulását. Heti 1x45 percben, kiscsoportban, tanórai keretek között van lehetőség a nyelvgyakorlásra: gátlások nélküli kommunikáció, játékos témák, szókincsbővítés, professzionális kiejtés, folyamatos fejlődési lehetőség.

Külföldi kapcsolatok

Erasmus+ pályázatok támogatásával tanulóink és pedagógusaink Európa számos országába eljutottak, illetve több alkalommal fogadtunk hozzánk érkező külföldi tanulókat. Szemléletformáló témákkal foglalkozunk, amelyek segítségével hozzásegítjük diákjaink világnézeti fejlődését az európai gondolkodáshoz.

 

A kétnyelvűség előnyei