Kéttannyelvű oktatás

2011 óta intézményünkben kéttannyelvű rendszerben is tanítunk angolt.

Miben más, mint a tagozat?

A heti 5 angol órarendi órán túl további tantárgyakat tanulnak a gyerekek angol nyelven:

1-2. osztályban: ének-technika-rajz

3-4. osztályban: környezetismeret-technika-rajz

5-6. osztályban: történelem-rajz-célnyelvi civilizáció

7-8. osztályban: fizika-matematika-célnyelvi civilizáció

Eredményesség

Kutatásokkal igazolt adatok bizonyítják a rendszer eredményességét. 8. osztály végére minden diákunk eléri a B1 (alapfok) szintet, amely stabil alapot nyújt a középiskolai években egy magasabb fokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

Lektor

Intézményünkben angol anyanyelvű tanár segíti az idegennyelv tanulását. Heti 1x45 percben, kiscsoportban, tanórai keretek között van lehetőség a nyelvgyakorlásra: gátlások nélküli kommunikáció, játékos témák, szókincsbővítés, professzionális kiejtés, folyamatos fejlődési lehetőség.

Külföldi kapcsolatok

Erasmus+ pályázatok támogatásával tanulóink és pedagógusaink Európa számos országába eljutottak, illetve több alkalommal fogadtunk hozzánk érkező külföldi tanulókat. Szemléletformáló témákkal foglalkozunk, amelyek segítségével hozzásegítjük diákjaink világnézeti fejlődését az európai gondolkodáshoz.

angol szavakat tanulunk

 

A kétnyelvűség előnyei