Erasmus+ Akkreditációs pályázat

Erasmus+ Akkreditációs pályázati támogatást nyert a Szignum

2020-1-HU01-KA120-SCH-094071

A Tempus Közalapítvány 2020. szeptemberében pályázatot írt ki oktatási intézmények számára az Erasmus projektekben való részvétel akkreditációjára, az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése céljából. Nem rég érkezett a jó hír, hogy iskolánk pályázata támogatást nyert, mégpedig kimagasló eredménnyel: országos szinten 6. hely a rangsorban.

A sikeres akkreditációval a 2021-27-es érvényességi ciklusban egyszerűsített módon lehet pénzügyi támogatáshoz jutni a mobilitási kategórián belül. Ennek birtokában könnyebben tudunk magas színvonalú mobilitási projekteket megvalósítani.

A Szignum iskola hosszútávú céljai közül a következőket integráljuk az Erasmus projekt fejlesztési terveibe:

1. A lemaradó diákok angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése

2. Az Erőszakmentes Kommunikáción alapuló kortárs mediáció és a Pozitív Fegyelmezés módszertanának intézményi szintű bevezetése

3. Intézményünk diákjainak és dolgozóinak érzékenyítése a globális problémákra és azok lehetséges megoldásaira

Újdonság lesz a következő években, hogy nem csak tanáraink és más munkatársaink vehetnek részt külföldi továbbképzéseken, hanem tanulók kisebb csoportjait is delegálhatjuk európai iskolákba, hogy ott számukra hasznos tapasztalatokkal gazdagodjanak.


Az Erasmus projektek megvalósulása során nyert magas színvonalú tanulási eredmények és tapasztalatok beépülnek az iskola hétköznapjaiba, stratégiájába. A célok megvalósulását követően kollégáink képesek lesznek a tanult pedagógiai innovációkat óráikon hasznosítani,  jógyakorlatként akár más iskolákkal is megosztani.