Iskolatörténet

Iskolatörténet

Iskolatörténet dióhéjban 1948-ig

Nem hivalkodó a Szent István téri katolikus iskola épülete, de mégis erőt, a maga nemében monumentalitást sugároz. A fák mögül kilátszó homlokzata, klasszikusan kialakított ablakai, kapui régi időket idéznek…

Már az 1700-as évek első felében állt itt katolikus iskola, működéséről az első adat 1730-ból való. A XIX. század elejére ez a „roskatag nádtetejű épület” használhatatlanná vált, ezért 1811-ben új egyszintes felekezeti iskolát építettek, ami 120 évig állt. Itt írás, olvasás, számtan, hittan mellett nyelveket, históriát, gazdasági ismereteket oktattak. A gyerekeket 2 tanító oktatta.  Ez a fehérre meszelt, hatszögletű toronnyal ellátott épület 1926-ra korszerűtlennek bizonyult.

A jelenlegi „régi épület” falait 1929-1932 között emelték. Az intézményt a nagy építtetőről: gróf Klebelsberg Kunó oktatási miniszterről nevezték el.

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővéreket Dr. Csepregi Imre prelátus hívta 1935-ben a Szent István térre, akik 1910-től Makó-Újvároson már oktattak-neveltek.

A római kat. elemi és polgári fiúiskola nyüzsgő életének a II. világháború  befejezése után 1948-ban a kommunista diktatúra vetett véget.         

játékos rendtörténet

 

A rendszerváltástól napjainkig

Az egyházi oktatás Makón a rendszerváltás után 1991-ben indulhatott el, amikor az iskolaépület visszakerült a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába, és Katona Pál esperes visszahívta az iskolanővéreket.  Héjja Margit Alíz nővér vezetésével először katolikus általános iskola nyitotta meg kapuit, amely később- felmenő rendszerben - 12 évfolyamossá fejlődött,és gimnáziumi képzéssel egészült ki.

1997-ben iskolánk egy új gimnáziumi épületszárnnyal és egy tornateremmel is bővült.

2004-ben korszerű, 20 számítógépből állóinformatikai szaktantermet vehettek használatba diákjaink.
Ugyanebben az évben épült új, modern kollégium épületünk, mely az iskolához közel biztosít elhelyezést lányoknak és fiúknak egyaránt.

2006-ban a Szeged- Csanádi Püspökség  anyagi támogatásával a régi épület teljes külső homlokzat felújítása történt meg.

2007. szeptember 1-jétől az Iskolanővérek vették át az intézmény fenntartását.

Márta nővérrel