Miben vagyunk mások?

Pozitív nevelés

A pozitív nevelés módszerét alkalmazzuk, amely:

 • a tanulók érzéseit és gondolatait elismeri
 • eszköz, amely a kapcsolatokra hat
 • a hibázásra, mint tanulási lehetőségre tekint
 • a szociális és érzelmi képességfejlesztés színtere

 

Meggyőződések, amelyeket erősítünk diákjainkban:

 1. Képes vagyok rá.
 2. Jelentősen hozzájárulok a dolgokhoz, és valóban szükség van rám.
 3. Önérőből hozok olyan döntéseket, amelyek pozitívan befolyásolják, hogy mi történik velem és a közösségemmel.

 

Kapcsolódó készségek, amelyeket tréningezünk:

 1. Tudok fegyelmezett lenni, és van önuralmam.
 2. Tudok másokkal tiszteletteljesen együtt dolgozni.
 3. Értem, hogy a viselkedésem hogyan befolyásol másokat.

A napi gyakorlatban fejlesztem megfontoltságomat és ítélőképességemet.

első

Angol nyelvi kommunikáció

Módszertani kultúránk alappillérei:

 • beszédközpontúság (használható nyelvtudás)
 • minden napi angol
 • projektrendszer (alsó tagozaton)
 • a magyar és az angol nyelvi készségek párhuzamos fejlesztése

 

Meggyőződésünk, hogy:

 1. Mindenki képes arra, hogy önálló idegen nyelv használó legyen.
 2. Életszerűen használja a nyelvet.
 3. Az alapfokú nyelvtudás megszerzése nem cél, hanem eredmény.

 

Kapcsolódó készségek, amelyeket folyamatosan fejlesztünk:

 1. Beszédkészség magyar és angol nyelven
 2. Együttműködés a társakkal és a pedagógusokkal
 3. Anyanyelvi készségek beépítése az idegen nyelv tanulásába

A gondolkodási készségek magas szintű motiválása és használata

Együttműködés

Fontosnak tartjuk az együttműködést másokkal, amely a gyakorlatban:

 • nyitott szemléletmód
 • ahogyan a másikra nézek, szorosan kapcsolódik ahhoz, ahogy önmagamat látom
 • jogom van a tisztelethez
 • törekvés a belső békére

Meggyőződéseik, amelyeket erősítünk diákjainkban:

 1. Elismerem a másik fél értékeit.
 2. Elfogadnom a saját korlátaimat.
 3. Felvértezem önbecsülésemet.

Kapcsolódó készségek, amelyeket gyakorlunk:

 1. Meghallgatás: több helyet adok a másiknak
 2. Hallgatás: aktív figyelem a másik felé
 3. Testbeszéd tudatos használata
 4. Empátia

Teremtésvédelem

Fontos számunkra a környezettudatos életmódra nevelés:

 • segítjük tanulóinkat, hogy megértsék

a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit

 • támogatjuk tanulóinkat, hogy a múlt és a jelen tükrében

kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről

Azt a meggyőződést képviseljük, hogy

 1. Felelősek vagyunk.
 2. Tudunk tenni.

Cselekvésre ösztönözzük környezetünket:

 

SZIGNUM értékek

Szignum: latin szó, jelentése jel. Mozaikszó: iskolánk betűiből összeállított rövid üzenet, amelynek megalkotásakor még gimnáziumi tagozat is működött (SZent István Egyházi Általános Iskola és GimNáziUM). Később a szó „önállósult”. Intézményünk jelképe. Minden szempontból szeretnénk tartalommal is megtölteni a szó jelentését, ezért a logónk is azt a filozófiát fejezi ki, amely mentén az nevelési-oktatás elveinket megvalósítjuk és amelyek szoros egységet alkotnak az iskolanővéri pedagógia értékrendjével.szignum logó

Az iskola számunkra nemcsak egy munkahely, hanem egy ház, amelybe mindannyian szívesen járunk úgy, mint haza. Ez a ház az egyház (szerzetesrend)  keretein belül végzi munkáját, szabályainak alapját a keresztény értékrend adja. Fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Szerzetesrendje. A katolikus felekezet jelképeként látható a ház belsejét négyfelé osztó kereszt. A bal felső ablakban levő spirál jelképezi világnézetünket: az állandó belső fejlődésünket biztosító spiritualitást. Feladatunk a lélek gyarapítása, üzenet arra, hogy belülről kell kifelé jönnünk.  A jobb felső ablakban egy anya-gyermek kapcsolatot megjelenítő kép kapott helyet. Keresztény szempontok szerint a kép Szűz Máriát ábrázolja a kis Jézussal. Az ő példájuk teremti meg azt a családiasságot, amely jellemzi mindennapjainkat. A család szorosan összefonódik az otthonnal, az otthon kötődik a házhoz, amelyben lakunk. Így az iskola azt a házat jelenti, amelybe belépve biztonságba tudhatjuk gyermekünket, ahol bizalmas kapcsolat van tanár és diák között, ahol a szülő megtisztelve érzi magát. A ház bal alsó részében kapott helyet a tudást szimbolizáló könyv, a jobb oldalon pedig egy felfelé futó virág látható, amely a növekedést, az ég felé nyúlást, Isten felé vezető utunkat szimbolizálja.

     Az eszmei tartalmat kifejező logót választott színeinkkel még kifejezőbbé tettük. Színünk a narancssárga, mely a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi. Fiatalos, lendületes, lelkesedést sugároz, az erő és a kitartás szimbóluma. A növekedést, fejlődést  biztosító napfény energiája sugárzik belőle. A kereszténységben az ima színe, amely a boldogság, a mosoly, a fiatalság és az öröm erejét testesíti meg.

A másik választott színünk a kék, amely a narancssárga feltűnését ellensúlyozza, nyugalmat és békességet sugároz. A "kék ember" gondolkodásmódja precíz és analitikus, gondolatai komolyak és mélyek, mint maga a tenger. Nagy súlyt fektet arra, hogy amit kimond az következetes és tárgyilagos legyen. Egyetlen szóval sem beszél többet a szükségesnél. A kereszténységben a kék Szűz Máriát jelképezi.