ECL Nyelvvizsga hely

Vizsgadíjak

 

 

 

 

Hírek

Ingyenes nyelvvizsga 2018-tól

A kistérségben csak nálunk lehet nyelvvizsgázni

Makón is van nyelvvizsga lehetőség

Makón is lehet nyelvvizsgázni

 Örömmel tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a SZIGNUM 2012. szeptember 1-től akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsgahelyként működik.

Nyelvvizsgáztatunk angol és német nyelvből
A2 - kezdő,
B1 - alap-,
B2 -  közép- és
C1 - felsőfokon.

Lehet szótárt használni az ECL nyelvvizsga írásbeli részén

A 2012 júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az ECL írásbeli kommunikációs feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szótárak) használata továbbra is tilos.

Elérhetőségek

Szignum ECL nyelvvizsgahely

Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola

6900 Makó, Szent István tér 14-16. (Bejárat az Iskola u.1. felől)

Vizsgahely vezető: Majorosné Rácz Krisztina

Szakmai vizsgahelyvezető: Polgárdiné Lengyel Orsolya

Telefon: 06 70 4157528

Email:  polcsanne@gmail.com

Ügyfélszolgálat: 

 

Telefon: 06-62-213052/15 mellék vagy 06-70-41 57 528

Személyesen: tanítási napokon  Szabó Anita kommunikációs felelősnél (telefonos időpont egyeztetés javasolt előtte)

Nyelvvizsga időpontok 2024-ben

 Nyelvvizsga időpontok

Vizsgaidőpontok 2024.

 

Jelentkezés nyelvvizsgára

 ECL vizsgára jelentkezéskor a vizsgázó  választhatja:

csak a szóbeli (hallás utáni értés és szóbeli kommunikáció), vagy 

csak az írásbeli (olvasott szövegértés és írásbeli kommunikáció) vagy 

- a komplex (szóbeli és írásbeli) vizsgát.

 Jelentkezés:

Csak online jelentkezésre van lehetőség.

Online jelentkezés: www.ecl.hu oldalon Jelentkezés linkre kattintva

Fontos!

Számlaigény esetén az online regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). 

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.”

Kérjük vizsgázóinkat, hogy ügyeljenek adataik helyes felvitelére. Online jelentkezőink igény esetén az  polcsanne@gmail.com e-mail címen a jelentkezési határidőig nevezhetnek meg szóbeli vizsgapartnert.

A nyelvvizsgára jelentkezés csak  a nyelvvizsgadíj befizetésével érvényes. A vizsgadíjat a jelentkezési határidőig kell befizetni!

vizsgaidőpontokról  e-mailben küldünk értesítést. Kérjük, hogy amennyiben a kiértesítő levél nem érkezik meg 10 nappal a vizsga előtt, ellenőrizze spam fiókját illetve jelezze ezt felénk: polcsanne@gmail.com

Vizsgaeredmények megtekintése a www.ecl.hu honlapon.

Bizonyítványa személyes átvételének időpontjáról emailben értesítjük.

Gyakran ismételt kérdések

Tesztminták

A szóbeli vizsga

Legfontosabb tudnivalók

A szóbeli kommunikáció készségnél a vizsgázók párban adnak számot tudásukról, ahol a két nyelvvizsgáztató tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemközt foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt be. A vizsgáról hangfelvétel készül. Ennek célja a minőségbiztosítás, illetve a felülvizsgálat esetén a felülvizsgálati szakértő a hangfelvétel újrahallgatása alapján hozza meg döntését.

A bemutatkozás után a vizsgázók számot húznak, ami kijelöli a beszélgetés témáját és a képmontázst. A témát a vizsgázóknak közösen kell megvitatniuk és minderről kifejteni véleményüket. Végül a vizsgáztató képmontázst mutat a jelentkezőknek, amelyekről külön-külön kell beszélniük. A másik nyelvvizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli és közvetlenül nem vesz részt a szóbeli kommunikációban.

A vizsga részei

Irányított beszélgetés (5-8 perc)

A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést a vizsgázók által kihúzott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

A képanyagot a vizsgáztató adja a a vizsgázók által kihúzott szám alapján. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

2. Hallott szöveg értése

1. Írásbeli kommunikáció

2. Olvasott szöveg értése

Mit jelent a páros vizsga?

A szóbeli kommunikáció készségnél a vizsgázók párban adnak számot tudásukról, ahol a két nyelvvizsgáztató tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemközt foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt be. A vizsgáról hangfelvétel készül. Ennek célja a minőségbiztosítás, illetve a felülvizsgálat esetén a felülvizsgálati szakértő a hangfelvétel újrahallgatása alapján hozza meg döntését.

A bemutatkozás után a vizsgázók számot húznak, ami kijelöli a beszélgetés témáját és a képmontázst. A témát a vizsgázóknak közösen kell megvitatniuk és minderről kifejteni véleményüket. Végül a vizsgáztató képmontázst mutat a jelentkezőknek, amelyekről külön-külön kell beszélniük. A másik nyelvvizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli és közvetlenül nem vesz részt a szóbeli kommunikációban.

Kik lehetnek párban?

Mivel a szóbeli vizsgán két vizsgázó egyszerre tesz tanúságot tudásáról, párokat kell alkotni. Lehetőség van azonban arra, hogy az azonos nyelvből, azonos szintre és azonos vizsgaidőszakra jelentkezők esetében a vizsgázó jelentkezéskor megnevezze a kívánt vizsgapartnert, a jelentkezési lapra ráírhatja a vizsgapartnerének a nevét, és a Nyelvvizsgaközpont munkatársai ez alapján osztják be a szóbeli vizsgára. Amennyiben a vizsgázók a jelentkezési határidőn belül nem jelzik efféle igényüket, a gép sorsolásszerűen osztja be a szóbeli vizsgára a jelentkezőket. Megjegyzés: amennyiben a vizsgázók külön kérték vizsgázó társukat, a bemutatkozáskor párjukat kell jellemezni, nem pedig magukról beszélni.

A szóbeli vizsga témakörei

Mikor tudom meg a vizsga eredményét?

 

A vizsgaeredmények 30 nappal az utolsó írásbeli vizsganap után tekinthetők meg az ECL honlapon. Előzetes vizsgaeredmény közlésre nincs lehetőség. A sikeresen vizsgázóknak a NYAK (Oktatási Hivatal nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ) megbízásából a Pénzjegynyomda készíti el az akkreditált bizonyítványt, amit a nemzetközi bizonyítvánnyal együtt a vizsgahelyek juttatnak el a vizsgázóknak.

Hány éves kortól lehet nyelvvizsgát tenni?

Az A2- kezdő nyelvvizsga letétele nincs életkorhoz kötve.

Az akkreditált német A2 vizsgát csak az teheti le, aki az adott vizsga évben tölti be a 14. évét.

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében akkreditált/államilag elismert ( B1-alapfokú, B2- középfokú, C1-felsőfokú) nyelvvizsgára  minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Milyen fokon lehet letenni az ECL nyelvvizsgát?

"A2" szint - kezdő

"B1" szint - akkreditált alapfok

"B2" szint - akkreditált középfok

"C1" szint - akkreditált felsőfok

Németből akkreditált az A2 és a hivatalos neve ennek a szintnek most már belépőfok.

 

 

Milyen részekből áll egy ECL nyelvvizsga?

Szóbeli vizsga


1. Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)

0-5 pont

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

2. Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták - http://inyt.pte.hu/teszt.html)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga


1. Írásbeli kommunikáció

Felkészülést segítő anyagok, tesztminták

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és változatossága)

0-5 pont

Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

2. Olvasott szöveg értése

Felkészülést segítő anyagok, tesztminták

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Esélyegyenlőség

Milyen segítséget kaphatnak a más képességűek?

 Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

A következő könnyítésben részesülhetnek a jelöltek:

Diszlexia, diszgráfia esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: világossárga papíron, nagyobb betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A vizsga időtartama 30%-kal meghosszabbítható. Diszgráfia esetén ez az olvasott és a hallott szövegértésre, valamint az írásbeli kommunikációra vonatkozik, diszlexia esetén az olvasott és a hallott szövegértést érinti.

Halláskárosodás esetén

a hallásértés szövege kettő helyett három alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fülhallgató igénybe vételére, illetve kérhető a külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosítunk, így téve lehetővé a szájról olvasást. Ha a jelölt igényli, vizsgázhat partner nélkül a szóbeli kommunikációs készségből.

Látássérülés esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Vak vizsgázónak

a hallott szövegértés vizsgarészen segítő személy állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. Az írásban mért készségek esetén a jelöltnek rendelkeznie kell saját, írás-beszéd átalakító laptoppal.

Mozgáskoordinációs zavar esetén

a nehézkes kézírás helyett megengedett a saját laptop használata, ebben az esetben papír formátum helyett CD-n biztosítjuk a feladatsort. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Hasznos webhelyek

avasolt weboldalak

 1. ECL magyarországi nyelvvizsgaközpont honlapja: www.ecl.hu

-online jelentkezés

-vizsgaszabályzat

-vizsgaeredmények

-vizsgafeladatok

-letölthető nyomtatványok

-egyéb naprakész információk

 

2. Nyelvvizsgáztatási akkreditációs Központ (NYAK): www.nyak.hu

 

3. On-line továbbképzés a Közös Európai Referenciakeret szintjeinek használatáról: http://www.keronline.hu/

 

4. Angol nyelvvizsga felkészüléshez ajánlott oldalak:

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

A nyelvvizsgadíj visszaigénylésének menete