Jelentkezés / beiratkozás

Jelentkezési lap az általános iskola első osztályába a 2024/25. tanévre

Határidő: február 2.

Beiskolázási tájékoztató videósorozat

1. rész: Mit jelent az, hogy kéttannyelvű?

2. rész: Kéttannyelvű irányelvek

5. rész: A pozitív nevelésről

6. rész: Iskolánk megjelenési formái

7. rész: Iskolánk külső és belső terei

8. rész: Az iskolánkba való jelentkezés módja

Óvodai újság különszámok

Elsőseink családjainak véleménye iskolánkról

Miért ajánlom a SZIGNUM iskolát fél év eltelte után, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe?

„Minden gyermek életében nagy változást jelent az iskolába lépés. Több oka van annak, hogy ebbe az iskolába írattuk a kisfiunkat. A első, hogy már a testvére is idejár, immár ötödik éve. De ami a legfontosabb, hogy a SZIGNUM gyermek centrikus, az itt dolgozó pedagógusoktól a diákok, a tudás mellett megkapják a szeretetet, az odafigyelést és emellett a hit és az erkölcstan alapjaival is megismerkednek. Sok közös programot szerveznek, ahol a szülők is aktívan részt vehetnek az iskola életében. Az intézmény fenntartója és a pedagógusok közösen fontosnak tartják, hogy itt egy nagycsalád alakuljon ki. Fél évelteltével ismét beigazolódott, hogy jól döntöttünk és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ehhez az iskolához tartozunk, gyermekeink büszke SZIGNUM-os diákok.” Mágori család

„Kellemes, családias légkör van a SZIGNUM-ban, a fiam szívesen jár iskolába. Fokozatos terhelés, az egyéni képességek figyelembe vétele, a rugalmasság, a gyermekek szeretet, testi-lelki nevelése jellemzi az intézményt. Eddig nagyon pozitív tapasztalataim vannak, nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam. A másik két gyermekemet is ide fogom íratni.”  Daróczi Norbert

„Tetszik a SZIGNUM oktatási szemlélete. A gyerekek nincsenek leterhelve és játékosan tanulnak. Az iskolát meghittség jellemzi, a tanárokkal együtt nyugalmat, rendezettséget sugároz. Szimpatikus a néptánc oktatás; a gyermekem szereti az iskolát, a tanárokat, az osztálytársait és szívesen jár iskolába.” Balogh család

„Mindenki barátságos és nagyon kedvesek a pedagógusok. Családias a hangulat az egész iskolában. Örömmel jövünk Bendegúzzal az iskolába. Jó érzés, hogy Melinda és Anita néni a kisfiam tanítói, mert nekem nyugalmat sugároznak.” Vozár Melinda

„Elsősorban az angol nyelvtanulás miatt írattuk a SZIGNUM-ba gyermekünket. Kiemelném a kis létszámú osztályokat, amit jónak tartunk. Több ideje jut a pedagógusoknak a gyerekekre. Emellett rengeteg közösségi programot szervez az iskola a tanulóknak és a szülőknek.” Császárné Igaz Anikó

„A SZIGNUM szellemisége felel meg leginkább azoknak az elvárásoknak, amelyeket megfogalmaztunk, amikor gyermekeinknek iskolát választottunk. Az elmúlt évek alatt sem csalódtunk választásunkban, ezért a második és harmadik gyermekünket is ide írattuk. A katolikus hit oktatása mellett a barátságos és családias légkör is meggyőzött arról, hogy negyedik gyermekünk részére is jó választás lesz az iskola.” Horváth család

„Óriási öröm számunkra, amikor a gyerekeink örömmel mennek iskolába. Kedvesek és segítőkészek a pedagógusok. (És a büfés nénit se felejtsük ki.) Elégedettek vagyunk a felkészítéssel, a törődéssel és a családias légkörrel. Így számunkra nem is volt kétséges, hogy a harmadik gyermekünket is a SZIGNUM-ba íratjuk. Kislányunk nagyon sokat fejlődött és komolyodott, amit nagyon szépen köszönünk a tanárainak.” Székelyhidiné Köblös Márta

 

Kora gyermekkor és az idegennyelv-tanulás

 „Globalizálódó világunkban sokkal könnyebben eligazodnak azok, akik idegen nyelveket beszélnek. Az Európai Unióban a nyelvtudás különösen fontos kincs. Az 1991-es Maastrichti Szerződés már körvonalazza az EU oktatáspolitikáját, stratégiáját, melynek lényege, hogy az EU a rendelkezésre álló erőforrásokat felhasználva, olyan innovációk elindítását segíti elő, amelyek a nemzeti rendszereket a közös cél elérése irányába mozdíthatják el. A kidolgozott stratégiák tantervek készítésére, tananyagokra és az oktatási folyamatokra vonatkoznak. Az EU egyes tagországainak hagyományaival és eredményeivel összhangban álló átfogó nyelvoktatási koncepció a következő kulcsfontosságú alapelveken nyugszik:

• mindenki számára elérhető nyelvtudás, mely valamennyi európai állampolgár joga és szükséglete

• életmóddá váló nyelvtudás, mely gyakorlati készségeket fejlesztve a mindennapi élethelyzetekben sikeres kommunikációhoz vezet

• a nyelvtanuló igényein, érdeklődésén, egyéni képességein és a számára elérhető ismeretszerzési forrásokon alapuló nyelvoktatás biztosítása.

   A rendszerváltás óta – Magyarországon – az idegen nyelvek, mindenekelőtt az angol és a német nyelv iránti érdeklődés robbanásszerűen növekedett. Ez valamennyi korosztályra, de különösen az iskoláskorúakra érvényes: a gyermek és a szülő közös igénye, hogy a közoktatásból kikerülők legalább egy, de inkább két idegen nyelven tudjanak hatékonyan kommunikálni. (..) A gyakorló szakemberek tapasztalatai arra utalnak, hogy az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során rögzülnek az idegen nyelv szavai s bizonyos mélységig nyelvtani szabályai. Mindez azonban csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság, a spontaneitás hatja át. Az így megszerzett nyelvtudás birtokában a későbbi tudatos nyelvtanulás lényegesen hatékonyabban és kevesebb kudarccal mehet végbe. (..)Egy nemzetközileg elismert kutató, Singleton hosszú ideje kutatja a kisgyermekkori nyelvi nevelés hatékonyságát, azon belül is az életkor és a nyelvtanulás hatékonyságának összefüggéseit. Azt írja: „Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan sok bizonyíték van, s nincs ellenbizonyíték.”

   A korai idegennyelv-elsajátítás értelme felkelteni az igényt a minél sokszínűbb tartalmakon alapuló anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció iránt. Ha felnő egy olyan generáció, amely ezzel a módszerrel közeledett az idegen nyelvek tanulásához, valószínű, hogy sokkal több, magyar és idegen nyelven egyaránt jó kommunikációra képes felnőtt lesz majd a magyar társadalomban is.” (Forrás: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, A kora gyermekkor pedagógiája szakirány. Csenger Lajosné munkája teljes terjedelmében az interneten megtalálható)