A Nagyhét szertartásrendje a makói katolikus templomokban

Szent István Király Plébániatemplom:

Március 26-án, nagykedden a szentmise Belvároson lesz reggel 7 órakor. Este 6 órakor passiójáték a templomban.

Szerdán a szentmise szintén Belvároson lesz este 6-kor.

Nagycsütörtök: reggel 8 óra – Jeremiás siralmai. Este 6 óra – az utolsó vacsora miséje. Utána virrasztás.

Nagypéntek: reggel 8 óra – Jeremiás siralmai. 15 órakor családok keresztútja a felújított Kálvárián. A közös imát a stációk megáldásával kezdjük. Este 6 óra – nagypénteki szertartás, benne énekes passió. Nagypéntektől Irgalmasság vasárnapjáig az Isteni irgalmasság rózsafüzérét végezzük 7.45-től.

Nagyszombat: reggel 8 óra – Jeremiás siralmai. Egész nap lehetőségünk van a szent sírnál időzni. A feltámadási szertartás este 8 órakor kezdődik. Részletek a szórólapokon olvashatók. A szent sír őrzésére és a feltámadási körmenet szolgálataira feliratkozhatunk az újságos asztalnál.

2024. március 25.