Együtt imádkoztunk az ökumenikus imahét keretében

Együtt imádkoztunk az ökumenikus imahét keretében

Az ökumenikus imahét idei mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Ézs 1,17) Ezt a gondolatot szem előtt tartva napról napra más-más felekezet templomában, illetve imaházában, imatermében gyűltünk össze és hallgattunk tanításokat a vendég papoktól, lelkészektől. Az imahét anyagát a Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztyének csoportja választotta, a világon mindenütt ez adja a prédikációk igei alapját. 
A találkozás eredményeként tudatosul bennünk, hogy mindannyian ugyanazon Isten teremtményei vagyunk, aki elküldte egyszülött Fiát, hogy üdvözítsen bennünket. A napi együttgondolkodás igen termékeny: hiszen mindig tanultunk egymástól – hangsúlyokat, nézőpontot, szemléletet. 

A nyitó alkalomra vasárnap került sor: Baranyi-Bozi Károly görögkatolikus segédlelkész tartotta a prédikációt a baptista imaház gyülekezeti termében, Szappanos Lajos baptista lelkész az újvárosi katolikus Szent László templomban, Talpas Petra református lelkész a görögkatolikus templomban, Stefán Zoltán református lelkész a belvárosi  Szent István téri templomban, Biró István görögkatolikus parókus atya a belvárosi református templomból. Hálás vagyok a hat alkalomrért, amelyeken részt vehettem. Az igehirdetések sorát Pálfai Zoltán plébános atya elmélkedése zárta a baptista imaházban: Mária hálaénekét mutatta be, s a kicsin keresztül tanulhattunk Isten nagyságáról.

Aki eljött, gyarapodott: több szemszögből, tágabb (szöveg)környezetben szemléljük a tanításokat.
A közösen elmondott Úr imája és Isten áldása kísérjen minket mindennapjaink során!

Képek és szöveg: Mészáros Ildikó tanárnő
 

2023. január 25.