Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet napja

A mai nap a világosság, a Jézussal való találkozás ünnepe, amelyben Isten végtelen gyöngédsége és szeretete mutatkozik meg irántunk, bűnös ember iránt. Az Úr Jézus ugyanis emberré lett, és sorsközösséget vállalt velünk, olyannyira, hogy bennünk akar élni.  Azáltal akar megtisztítani minket, hogy vállalta a kísértést is, hogy segítsen nekünk legyőzni azokat: „mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek” (Zsid 2,18). Bízzunk tehát a minket szerető Istenben, és nyissuk meg szívünket, hogy beragyogja Krisztus világossága!

Ünnep az ünnepben: II. János Pál pápa 1997. évtől február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját a megszentelt élet napjává nyilvánította. Ezért ezen a napon ünnepeljük a megszentelt életet élő, a szerzetes hivatást választó férfiakat és nőket szerte a világon. Imádkozzunk a szerzetesekért, a megszentelt életet élőkért és a hivatásokért!

Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek közösségi oldala