Megnyílt a Káptalani Év

A Boldogasszony Iskolanővérek rendje történelmének 190. esztendejébe lépett.

Ebben az évben október 24-e, többszörösen is örömteli esemény volt számunkra, iskolanővéreknek. Ezen a napon léptünk be Rendünk történelmének 190. évébe, és egyben megnyitottuk az ún. Káptalani Évet, amelyben intenzíven készülünk a 25. Általános Káptalanunkra. Számunkra az Általános Káptalan „lényegében húsvéti esemény, amely beilleszkedik az Egyházunk életébe és történelmébe, amely során közösen keressük Isten akaratát Kongregációnkra vonatkozóan; olyan esemény, amely erősíti nemzetközi lelki közösségünket.” (Részlet a Szabályunkból)

A Káptalan öt, ill. most először hat-évente jön össze. Olyan nővérek vehetnek részt rajta, akiket a tartományuk káptalani tagnak választ, vagy egy-egy tartomány vezetői, ők hivatalból benne vannak a testületben. Viszont a folyamatba minden nővér bekapcsolódik erejéhez, korához mérten. Közösen keressük az adott kor kihívásaira válaszainkat, imádkozunk, dialógust folytatunk egy-egy kis/helyi közösségben, tartományban, sőt kongregációs szinten. Létrejött egy külön Káptalant előkészítő bizottság, amely ezeket a folyamatokat irányítja, vezeti.

Minden Káptalan megfogalmaz egy irányt, útmutatást a következő időszakra, s talán a legizgalmasabb feladata: megválasztja a következő hat évre az általános főnöknőt és tanácsosait. Éppen ezért talán egy kicsit hasonlít a Pápaválasztáshoz is.

A Káptalani évre készült egy logó, választottunk egy jelmondatot, és imát, amit naponta imádkozunk. Az Úrba vetett hittel, reménnyel és Szentlelke által adott bölcsességgel szeretnénk „a világot átfogó KÖZÖSSÉG PRÓFÉTAI TANÚIKÉNT élni” azért, hogy "megosztott világunkban az EGYSÉG tanúbizonyságát adjuk."

Köszönjük, ha imáitokkal kísértek/imáikkal kísérnek!