Partnerintézmény tábla megküldése

Intézményünk az eTwinning - európai iskolák közössége elnevezésű Erasmus + program - keretében végrehajtott két projektünkkel elnyerte a Nemzeti Minősített eTwinning projekt címet.

Az elismerést az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya ítéli oda azon projekteknek, amelyek megfelelnek egy nemzetközi pedagógiai tanácsadó csoport által kidolgozott szempontrendszernek.

Az értékelésnél figyelembe veszik a pedagógiai innovációt, a tantárgyi integrációt, a tudásmegosztás eszközeit, a partnerintézmények közötti kommunikációt és a digitális kompetenciafejlesztés eszközeit.

Intézményünkben az „Education Without Borders” (https://twinspace.etwinning.net/57294/pages/page/337069) és a „Cybersecurity Schools” (https://twinspace.etwinning.net/92634/home) című projektek ezen értékelési kritériumoknak kiválóan megfeleltek, amely teljesítményt az Oktatási Hivatal „eTwinning partnerintézmény” tábla adományozásával ismeri el az iskola részére.

2022. augusztus 30.