Hogyan tanítunk angolul az első osztályban?

 Elsődleges célunk, hogy a gyermekekben pozitív érzések és gondolatok kapcsolódjanak az idegen nyelv tanulásához, ennek érdekében játékos formában, szinte észrevétlenül igyekszünk elsajátíttatni velük a mindennapokban használatos angol kifejezéseket, szófordulatokat. Kitűnő segítségünk ebben a különféle történetek, mesék tárháza; melyeket célnyelven (angolul) hallgatnak meg a gyermekek. Azon túl, hogy ezek motiválóan hatnak kisdiákjainkra, egyéb – értelmi és érzelmi- területeket is fejlesztenek.(Intelligencia, nyelvi és szociális készségek…)  A story telling method  (történetek segítségével zajló nyelvtanítási módszer)  neves pszichológusok és nyelvészek ( Bruno Bettelheim, Stephen Krashen) által támogatott és alátámasztott oktatási forma , mely a leghatékonyabb módszerek közé sorolható, különösen a korai nyelvtanulás során. A tanulók stresszmentes környezetben, gyermeki világukhoz közel álló, kíváncsiságukat felkeltő és fenntartó történetek által képessé válnak egyre magabiztosabban használni a célnyelvet a különféle élethelyzetekben.

 
         Első osztályban a különféle nyelvi elemek (szavak, szófordulatok..) megértésére és felidézésére(beszéd) tesszük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek nem olvasnak, illetve írnak idegen nyelven. Ezt az időszakot előkészítő szakasznak nevezzük, mely alkalmassá teszi majd diákjainkat a felsőbb osztályokban a célnyelv olvasására és írására. Az alapozó szakasz során a gyermekek idegen nyelvi szókincsének kialakítása, bővítése; a helyes kiejtés és intonáció elsajátítása, egyes élethelyzetekben a célnyelvi kifejezés helyes használata történik. A gyermekek ebben az életkorban örömmel és könnyedén sajátítják el az újabb és újabb ismereteket, sőt büszkék tudásukra, mely hatalmas előnyt jelent majd számukra későbbi életük során.
Kúszné Nagy Tímea