Hittan 12.g

 Világnézetek összehasonlító táblázata

 

Teizmus

Deizmus

Ateizmus

Panteizmus

Panenteizmus

Politeizmus

Isten

Egy, végtelen, személyes, változatlan, tökéletes

Egy, végtelen, személyes, változatlan, tökéletes

Nincs; az ember képzeletének szülötte

Egy, véges, személytelen, változó, tökéletes

Egy, végtelen, személyes, változó, nem tökéletes

Sok van, végesek, személyesek, változnak, tökéletlenek

A világ

Isten teremtette, nem örök

Teremtetett

Véges vagy örök

Csak anyagi

Véges vagy örök

A világ maga az Istenség

Az Istenségnek része a világ

Az istenek a világvan vannak

Az ember

Teremtmény

(minőségi különbség)

teremtmény

(minőségi különbség)

 

Az istenség része (fokozati különbség)

Az istenség része (fokozati különbség)

Teremtmény

(minőségi különbség)

Ember sorsa

Feltámadás, örök élet

 

Teljes megsemmisülés

Újjászületések, végül visszaolvadás az istenségbe

Újjászületések, végül visszaolvadás az istenségbe

 

Rossz eredete

szabad választás, Gonosz hatása

szabad választás,

tudatlanság

tudatlanság

Mulasztás, nevelési hiba

illúzió

Az Istenség egyik oldala

Gonosz istenek/tökéleten emberek

A rossz
vége

Isten győzi le

az ember legyőzheti

az ember legyőzheti

eltűnik az illúziókkal együtt

az istenség egyik oldala marad

a jó / a gonosz istenek győznek

Az erkölcs
forrása

Isten

a természet

az ember

az Istenség alacsony tapasztalati szintje

az Istenség változása

az istenek

Az erkölcs természete

abszolút

relatív

relatív

relatív

relatív

relatív

A történelem
célja

kezdete, vége és célja van

végtelen, célja van

végtelen / véges; céltalan / célját az ember határozza meg

végtelenül ismétlődő, céltalan

végtelenül ismétlődő, célja van

ismétlődő / kezdete és vége van, célja van