Alapítványi hírmondó

 Köszönet támogatóinknak az alábbi felajánlásokért:

KÖSZÖNET

Kedves Szülők! Kedves Adakozók!

Tisztelettel köszönjük nagylelkű felajánlásaikat, melyeket intézményünk céljainak megvalósulása érdekében tettek. Örömmel jelenthetjük, hogy támogatóink jóvoltából 2013. októberéig 

- tornatermi filcre 40.000,- Ft gyűlt össze. Az iskola 240.000,- Ft-os, saját pályázati forrásával kiegészítve, még 90.000,- Ft hiányzik az anyag megvásárlásához.

- az épület előtt kipusztult 2 gömbkőris pótlására 13.000,- Ft érkezett. A beszerzéshez még 15.000,- Ft-ra van szükségünk. 

- A kerékpárok fedett tárolója I. ütemének megvalósulására eddig 34.000,- Ft-ot ajánlottak fel. Az építmény tervezett költsége 100.000,- Ft, amelyhez 66.000,- Ft hiányzik. 

Amennyiben módjukban áll a továbbiakban támogatni intézményünk közös terveit, alapítványunk számlaszámára fizethetik be a felajánlott összeget. Kérjük, a közlemény rovatban jelezzék, mely célt kívánják támogatni.

Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány

11735071-20507107

 

Köszönettel a SZIGNUM dolgozói, diákjai nevében: 

Szűcs Péter igazgató