Általános iskolai első osztályos beiskolázási információink - 2
Tartalomjegyzék
Általános iskolai első osztályos beiskolázási információink
Szülői vélemények
A kora gyerekkori idegennyelv-tanulásról
A Viselkedés Támogató Tanítása
Minden oldal

 ELSŐSEINK CSALÁDJAINAK VÉLEMÉNYE A SZIGNUM-RÓL

 

Miért is ajánlom a SZIGNUM iskolát fél év eltelte, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe?

A jó iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a gyermek, s így közvetve a szülő életét is. Nagyon fontos a pedagógus és a szülő kapcsolata, ami ebben az iskolában intenzíven működik. Osztályunkban az osztályfőnök, Ica néni létrehozta a SZIGNUM 2017. 1/b csoportot a közösségi oldalon, ahol naprakészen tájékoztatást kapunk a gyermekkel kapcsolatos történésekről, feladatokról, így minden információ eljut hozzánk. Bepillantást nyerünk gyermekeink hétköznapjairól, az órákról, a tanító néni által készült fotók segítségével. Kis létszámú osztályok vannak, ami több szempontból kedvező a gyerekek számára. A pedagógusok – gyermekek közötti konfliktus kezelése előnyösen megoldott, a sokféle rendezvény, összejövetel közelebb hozza egymáshoz a pedagógust-gyermeket, pedagógust-szülőt. A gyermekem örömmel jár iskolába és örülök, hogy a SZIGNUM mellett döntöttünk.

                                                                                                                                      Vitoris Adrienn

 

Eleinte kicsit féltem, hogy a templomba járás és a hittan túlzottan erőltetett lesz, de azt tapasztaltam, hogy gyermekközpontú az erkölcsi nevelés és a gyerekek szeretik ezeket az alkalmakat. Mivel már a lányunknál is elégedettek voltunk a SZIGNUM-mal, ezért a fiunkat is ide írattuk be. Közel lakunk az iskolához, ami nagyon praktikus. Leginkább azért örülök, hogy ide járnak a gyermekeink, mert a tanulmányaik befejeztével egy alapfokú nyelvvizsgával is rendelkezni fognak, ami előnyükre válik a továbbtanulásnál is.   Rácz Ágnes

 

Köszönettel és hálával tartozunk az iskola vezetőségének, a tanítóknak és a konyhai dolgozóknak, hogy lehetővé teszik gyermekeink számára az egyéni étrend szerinti étkezést. Továbbá, nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy az osztályok kis létszámúak, így egy tanulóra nagyobb figyelem jut; összetartóbb osztályközösség alakul ki. Az iskola legfőbb erőssége, az angol nyelv oktatása is eredményesebb így. Minden feltétel adott, hogy gyermekeink nyelvvizsgával ballagjanak el a nyolcadik osztályból. 

                                                                                                                                                                   Bartháné Hell Gabriella és Bartha Attila Viktor

 

Mi azért választottuk a SZIGNUM-ot, mert itt a tárgyi tudáson túl, a gyermek érzelmi fejlődése és lelki élete is fontos. Dömösi Emese