Fenntartói tájékoztatás

 Intézményvezetői változásról

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy két igazgatói kinevezési ciklus után, Szűcs Péter intézményvezető úgy döntött, hogy szeptembertől visszatér eredeti hivatásához és újból tanárként dolgozik tovább. Döntését tiszteletben tartva, a SZIGNUM élére a tartományi vezetés új vezetőt keres. Mi Boldogasszony Iskolanővérek továbbra is jelen vagyunk és a saját intézményünknek tekintjük a makói iskolát, és a jövőben is biztosítjuk annak oktatási, lelki és infrastrukturális fejlődését. A megkezdett munka folytatódik. A mostani sikeres beiskolázási időszakot követően, bízunk a beadott óvodapályázat pozitív elbírálásában, amelynek támogatásával megvalósulhatna a SZIGNUM kollégium épületében működő óvoda. Másrészt április 25-ével kerül beadásra az iskola teljes modernizálását célzó pályázati anyag, aminek elnyerése esetén újabb korszerűsítésre nyílik lehetőségünk.

A leendő igazgatót támogatni fogjuk, hogy az iskolanővéri lelkiséggel összhangban vezesse iskolánkat, a magas színvonalú munkát tovább biztosítsa és fejlessze, akár új utakat is keresve.

Hálásan köszönjük igazgató úr eddigi eredményes és odaadó munkáját, amelynek gyümölcseként egy összetartó, áldozatkész, jól képzett tantestület kovácsolódott össze. Ennek köszönhetően családias légkörű, korszerű és igényes nevelői-oktatói munka zajlik makói iskolánkban.

Budapest, 2017. április 20.

Lobmayer Ágnes M. Judit

tartományfőnöknő