A fény ünnepe

 Február 2. csütörtök Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

 

Ezen a napon az egész iskola közös szentmisén vesz részt, amelyre a kedves szülőket, nagyszülőket is örömmel látjuk, amennyiben el tudnak jönni.

A mise keretében lesz gyertyaszentelés. A gyerekek otthonról hozott saját gyertyájukat is megszenteltethetik. A mise előtt kiviszik az oltár elé, a mise után pedig hazaviszik. Akármilyen (pl. háztartási) gyertya megfelel.  

URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi.

 

(részlet)

A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-kódex tanúsága szerint a magyar középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg azután a gyertyákat.

Az ünnep már a magyarországi miseliturgia legősibb forrásában, a XI. századbeli Hahóti-kódexben is előfordul.

 

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása is.